ثبت نام در کارگاه های آموزشی
 

ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزش بانک‌های اطلاعاتی Clinical Key، UpToDate، Embase، Scopus، ISI کتابخانه مرکزی

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه٬ از طریق این صفحه اقدام نمایید.