ارتباط با ما
 

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان پورسینا، پلاک 7، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر تأمین منابع الکترونیک و ارتقاء مجلات دانشگاه.

تلفن: 88951822 021

فاکس: 88958196 021

پست الکترونیک: diglib@tums.ac.ir